Nasze certyfikaty

Aby produkt mógł zostać wprowadzony do obrotu w Unii Europejskiej, musi gwarantować pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt, innych przedmiotów i środowiska. Tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi bezpieczeństwa, produkt może być sprzedawany w krajach UE. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu, stosowane są specjalne procedury. Producent z pełną odpowiedzialnością deklaruje i gwarantuje przy ich wdrażaniu, że wytwarzane przez niego przedmioty w pełni odpowiadają wymaganiom dyrektyw i rozporządzeń UE.

Producent nie może wydać deklaracji zgodności UE, dopóki nie wykona on wszystkich prac przewidzianych w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej:
Dostarczenie szeregu dokumentów dowodowych
Przeprowadzenie audytów przez właściwe organy zgodnie z dyrektywami, zasadami i standardami UE
Okazanie pozytywnych wyników testów potwierdzających zgodność z normami europejskimi
Wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością, zapewniający kontrolę produkcji seryjnej zgodnie z normami UE
Strategicznym celem Saxony Beauty Technology GmbH jest dostarczenie na rynek konkurencyjnych maszyn do modelowania sylwetki i usuwania cellulitu, które spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania naszych potencjalnych klientów.
Cel strategiczny został osiągnięty za pomocą:
Usprawnień w zarządzaniu projektami
Wzmocnionej kontroli przychodzącej
Nawiązywania partnerstw z dostawcami surowców, materiałów i komponentów
Zoptymalizowanego wykorzystania dostępnych środków
Zmniejszenia kosztów produkcji
Wdrożenia zaawansowanych technologii w procesie produkcyjnym
W celu pomyślnej realizacji każdego etapu, kierownictwo firmy zobowiązuje się do podjęcia następujących działań:
Stałe angażowanie pracowników firmy w proces doskonalenia zarządzania jakością
Rozwój systemu motywacji pracowników
Zwiększenie wydajności
Szkolenie pracowników w zakresie polityki jakości